Władze

Rada Fundacji Bednarska

Krystyna Bentkowska
Magdalena Frankenberg-Baranik

Zarząd Fundacji Bednarska

Bożena Kolasińska – Prezes Zarządu
Jerzy Knetig – Wiceprezes Zarządu
Beata Klatka

Rada Programowa Fundacji

Michał Lisiecki – Przewodniczący
Urszula Bartkiewicz
Andrzej Branicki
Romuald Gołębiowski
Emilian Madey
Krzysztof Sadowski
Ewa Stachurska
Katarzyna Tomaszkiewicz
Konrad Wiśniewski
Jarosław Wróblewski